ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ.

1 Β! συνάντηση υπευθύνων του προγράμματος κινητικότητας - Δράση ΙΙΙ. "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ" στα σχολεία. Μυτιλήνη 13 & 14 Νοεμβρίου 1998. (Ομιλητής ο Δ/ντής  του σχολείου Β. Κωμαϊτης). 2. Β! συνάντηση υπευθύνων του προγράμματος κινητικότητας - Δράση ΙΙΙ. "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ" στα σχολεία. Μυτιλήνη 13 & 14 Νοεμβρίου 1998.
3. Β! συνάντηση υπευθύνων του προγράμματος κινητικότητας - Δράση ΙΙΙ. "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ" στα σχολεία. Μυτιλήνη 13 & 14 Νοεμβρίου 1998. Εκθέματα. 4. Β! συνάντηση υπευθύνων του προγράμματος κινητικότητας - Δράση ΙΙΙ. "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ" στα σχολεία. Μυτιλήνη 13 & 14 Νοεμβρίου 1998.  Το κοινό. 5. Συνεργασία με γιατρούς της 98 ΑΔΤΕ στα πλαίσια του προγράμματος Αγωγής Υγείας "ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ - ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ"  12.5.1999
  6.Συνεργασία με γιατρούς της 98 ΑΔΤΕ στα πλαίσια του προγράμματος Αγωγής Υγείας "ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ - ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ"  12.5.1999                   7. 12.5.1999 Συνεργασία με γιατρούς της 98 ΑΔΤΕ στα πλαίσια του προγράμματος Αγωγής Υγείας "ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ - ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ"   8. Αναμνηστική από το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπ/σης "ΑΣΩΜΑΤΟΣ" 1998

ΠΑΡΕΛΘΟΝ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

9. Από το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπ/σης "ΑΣΩΜΑΤΟΣ" 1998 .ΠΑΡΕΛΘΟΝ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  10. Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπ/σης "Μικρασιατικός Ελληνισμός"   1999
11.Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπ/σης "Μικρασιατικός Ελληνισμός"   1999
  12. Από το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπ/σης "ΑΣΩΜΑΤΟΣ" 1998 .ΠΑΡΕΛΘΟΝ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ    13. Από την επίσκεψη στην Ιρλανδία, "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"   14.    15. 
  16.    17.    18.    19.    20. 
  21. 
  22.    23.    24.    25. Ιστορικό | Διδακτικό προσωπικό | Αρθρογραφία | Πειραματικό Βήμα

Προγράμματα | Εκδηλώσεις | Θέατρο | Μαθητές | Εργασίες Μαθητών | Η Λέσβος

Αρχική σελίδα