Το  φυσικό  περιβάλλονΠροηγούμενη σελίδα.

 

Η  καταστροφή  του  περιβάλλοντος

            1.  Η  τεράστια  τεχνολογική  πρόοδος  είχε  σαν  συνέπεια  την  υπερβολική εκμετάλλευση  της  φύσης.

            2.  Η  μόλυνση της ατμόσφαιρας με τις αναθυμιάσεις από τις βιομηχανίες, τα εργοστάσια, τα καυσαέρια από τα τροχοφόρα δηλητηριάζουν  τη  φύση και χειροτερεύουν τις συνθήκες ζωής του ανθρωπίνου είδους.

            3.  Η  θάλασσα ρυπαίνεται από λύματα, απορρίμματα και απόβλητα, που συνέχεια δέχεται, με συνέπεια να εξαφανίζονται πολλά είδη ζώων, πτηνών και  φυτών.

            4.  Η  καταστροφή του εδάφους και υπεδάφους από τις χημικές ουσίες που τα διαποτίζουν και τις πυρηνικές δοκιμές, οι  συνεχείς πυρκαγιές που καταστρέφουν τα δάση και αλλοιώνουν το φυσικό περιβάλλον και τη ζωντάνια της φύσης.

    5.  Η οικολογική ισορροπία έχει πληγεί υπερβολικά.

   Όλα αυτά απειλούν και καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον και έχουν αρνητικές συνέπειες για τον άνθρωπο και τον πολιτισμό  του.  


Φυσικό  περιβάλλον

            Είναι η γη (έδαφος, υπέδαφος, δάση …) τα  νερά (θάλασσες, λίμνες, ποτάμια…)  το κλίμα και γενικά η ατμόσφαιρα μέσα στην οποία ζει και κινείται ο άνθρωπος.

      Το φυσικό περιβάλλον έχει μεγάλη σημασία για την επιβίωση και ανάπτυξη του ανθρώπου. Επιδρά στη σωματική, πνευματική και ψυχική του διάπλαση και συντελεί στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του.

 Περιβάλλον

               1.  Είναι το σύνολο των γεωγραφικών, φυσικών και (όταν πρόκειται για ανθρώπους) κοινωνικών και οικογενειακών μαζί συνθηκών μέσα  στις οποίες γεννιέται ζει και αναπτύσσεται κάποιος.

            2.  Περιβάλλον είναι κάθε τι που περιβάλλει τον άνθρωπο.

            3.  Περιβάλλον είναι το σύνολο των άψυχων και έμψυχων όντων που περιβάλλουν τον άνθρωπο και επιδρούν στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του.    

Μόλυνση του νερού και του αέρα και οι επιπτώσεις τους.

            Τα  απόβλητα  των εργοστασίων μολύνουν καθημερινά  τις  θάλασσες και τα  ποτάμια ολόκληρου του κόσμου. Χιλιάδες ψάρια πεθαίνουν και  μολύνονται καθημερινά  απ’ τα μολυσμένα νερά με αποτέλεσμα να τα τρώμε και να μολυνόμαστε και οι ίδιοι.

            Κατά την ροή των μολυσμένων ποταμών ένα  ποσοστό  νερού  απορροφάται  από  τη  γη  και μολύνει τα υπόγεια νερά τα οποία είναι  δυνατόν  να  μεταφερθούν σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. 

            Γι’ αυτόν το σκοπό υπάρχουνε ειδικά φίλτρα στην έξοδο των αποβλήτων  για να καθαρίζονται τα νερά.

            Επίσης η θάλασσα μολύνεται από τις πετρελαιοκηλίδες των καραβιών με αποτέλεσμα  τον θάνατο  πάρα πολλών οργανισμών και ζωών που ζουν σ΄ αυτή.

       Ο αέρας μολύνεται από τα καυσαέρια των αυτοκινήτων και των εργοστασίων με αποτέλεσμα την μόλυνση των φυτών που έχει σαν συνέπεια  την μείωση της παραγωγής οξυγόνου από αυτά.

         Γι΄ αυτό το πρόβλημα υπάρχουνε ειδικά φίλτρα που τοποθετούνται στα εργοστάσια και στα αυτοκίνητα.

        Από τον μολυσμένο αέρα με την βροχή μεταφέρεται η μόλυνση στη γη.

  Που  θα   πάει  αυτή  η  κατάσταση ;


Ιστορικό | Διδακτικό προσωπικό | Αρθρογραφία | Πειραματικό Βήμα

Προγράμματα | Εκδηλώσεις | Θέατρο | Μαθητές | Εργασίες Μαθητών | Η Λέσβος

Αρχική σελίδα