Προηγούμενη σελίδα.Personal Manager

Πρόγραμμα Η/Υ Προσωπικής Διαχείρισης, του Γουγούλα Νικολάου Καθηγητού Πληροφορικής.

     Ολοκληρωμένο πακέτο “αυτοματισμού γραφείου - προσωπικής διαχείρισης - δημοσίων σχέσεων και οικονομικών”, που διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

 • Pulldown menus.

 • Απεριόριστες εγγραφές και κωδικοποιήσεις εγγραφών, στα αρχεία της Data Base.

 • Απεριόριστο memo πεδίο ανά εγγραφή, σε όλα τα αρχεία του πακέτου.

 • Πραγματοποίηση αυτομάτων τηλεφωνικών συνδιαλέξεων (Autodialing), σ’ όλα τα καταχωρημένα τηλέφωνα, με το πάτημα ενός πλήκτρου του πληκτρολογίου.

 • Ιδανικά χαρακτηριστικά και  λειτουργίες,  για την   πλήρη αξιοποίηση των Laptop συστημάτων.

 • Απεριόριστους τρόπους ανάκτησης και συνδυασμού   των καταχωρημένων  πληροφοριών,  μέσα από κυλιόμενα  (scrollable) παράθυρα.  Ανταλλαγή  πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων modules του προγράμματος.

 • Παρουσίαση όλων των  πληροφοριών, με  αναδυόμενα παράθυρα.

 • Δυνατότητα παραμετρικού καθορισμού πεδίων, για τη συμπλήρωση συγκεκριμένων στοιχείων.

 • Δυνατότητα εκτύπωσης όλων  των καταστάσεων στην οθόνη, στον εκτυπωτή, ή σε ASCII προκαθορισμένο αρχείο.

 • On line help,  με  το πάτημα ενός πλήκτρου, σε οποιοδήποτε σημείο του προγράμματος.

 • Ενσωματωμένες δυνατότητες χρησιμοποίησης Scaner, ώστε να γίνεται δυνατή η τήρηση και αρχείου φωτογραφιών, για κάθε καταχωρημένο πρόσωπο.

 • Εορτολόγιο και υπενθύμιση γενεθλίων τόσο στο κύριο αρχείο προσώπων, όσο και στο αρχείο μελών οικογενείας ξεχωριστά.  

 • Αυτόματη τηλεφωνική κλήση των εορταζόντων, ή αποστολή ευχητήριων καρτών ονομαστικά, με το πάτημα ενός πλήκτρου.

 • Προηγμένος ταξινομητής - εντοπιστής κειμένων, με ενσωματωμένο απλό επεξεργαστή κειμένου.

 • Πλήρης οικονομική παρακολούθηση για Βιβλία Α! και Β! κατηγορίας, ή για τα προσωπικά Εσοδα - Εξοδα. Εκτύπωση πλήθους οικονομικών ενημερωτικών αναφορών, όπως καρτέλες κινήσεων, ισοζύγια, καταστάσεις Φ.Π.Α., γενικά καθολικά εσόδων - εξόδων. Παραμετρική αντιμετώπιση κάθε νέου καθεστώτος Φ.Π.Α.

 • Τιμολόγηση με αυτόματη ενημέρωση των βιβλίων εσόδων - εξόδων. Παραμετρική σχεδίαση των τιμολογίων, αποδείξεων.

 • Δυνατότητα multi-user, με πραγματικό record-locking για χρήση σε οποιοδήποτε δίκτυο υπολογιστών.

 • Αυτόματη σύνδεση με τις Databanks της αρεσκείας σας (τηλεπικοινωνίες).

 • Πλήρες πακέτο βοηθητικών προγραμμάτων, Backup, Restore, Data Dictionary κλπ.

 • Γραφικές παρουσιάσεις όλων των μεγεθών που έχουν εισαχθεί.

 • Παρακολούθηση των εισερχομένων - εξερχομένων, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, απαραίτητη σε κάθε σύγχρονο μεγάλο γραφείο.

     Το μοναδικό πρόγραμμα που κάνει τα προγράμματα αυτοματισμού γραφείου, ξένων μεγάλων εταιριών στον κόσμο του εμπορικού software, να φαίνονται από λειτουργικότητα σαν “απλά προγραμματάκια”.

    Και βέβαια πάντα στα Ελληνικά..........

    Προορίζεται για κάθε ελεύθερο επαγγελματία που θέλει να οργανώσει τα ραντεβού του, τα οικονομικά του, την αλληλογραφία του, την πελατεία του και γενικά τις δημόσιες σχέσεις του, καθώς και για ιδιώτες με απαιτήσεις σε μηχανοργάνωση.

    Είναι το πρόγραμμα του σύγχρονου Manager.


Ιστορικό | Διδακτικό προσωπικό | Αρθρογραφία | Πειραματικό Βήμα

Προγράμματα | Εκδηλώσεις | Θέατρο | Μαθητές | Εργασίες Μαθητών | Η Λέσβος

Αρχική σελίδα