Προηγούμενη σελίδα.ΠΡΟΟΔΟΣ Ver. 4.5

Πρόγραμμα Η/Υ Διαχείρισης Δημοσίου Σχολείου, του Γουγούλα Νικολάου Καθηγητού Πληροφορικής.

   Το πρόγραμμα που εξοικονομεί τεράστιο χρόνο και διευκολύνει πραγματικά το έργο των Εκπαιδευτικών στα Σχολεία της Δ/θμιας Εκπαίδευσης :

 •   Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο

 •   Λ Υ Κ Ε Ι Ο

 •   Τ. Ε. Ε.

 Το πρόγραμμα που αποδεσμεύει πλήρως τους Καθηγητές από όλα τα “καθήκοντα Γραμματέως” που έχουν μέχρι σήμερα. Το πρώτο ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης Δημοσίου Σχολείου που φτιάχθηκε στην Ελλάδα (1989).

 Που αναπτύχθηκε από Εκπαιδευτικούς, μέσα από την Εκπαίδευση, για τους Εκπαιδευτικούς και στηρίζεται στην απαράβατη αρχή  “Ο,τι απλούστερο, καλύτερο”.

 Με πολύ περιορισμένες απαιτήσεις σε πληκτρολόγηση όπως :

 •   Αρχική καταχώρηση στοιχείων μαθητών

 •   Στο τέλος κάθε μήνα (ή προοδευτικά) καταχώρηση απουσιών και

 •   Την ανά Τρίμηνο καταχώρηση της Βαθμολογίας των μαθητών.  

Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ε Ι

 • Εκτύπωση Καρτελών Μαθητών (σε αντικατάσταση χειρογράφων) καθώς και καρτελών   βαθμολογίας.

 • Αυτόματη συμπλήρωση - εκτύπωση καρτελών Απουσιών Μαθητών (Βιβλίο Απουσιών).

 • Αυτόματη εκτύπωση με το πάτημα ενός πλήκτρου, των Ενημερωτικών Επιστολών στους Κηδεμόνες των Μαθητών ανά μήνα, όπως προβλέπει ο Σχολικός κανονισμός.

 • Μηχανογραφικούς ελέγχους βαθμολογίας.

 • Αυτόματη Εξαγωγή Αποτελεσμάτων στο τέλος του Σχολικού Ετους, βάσει της ισχύουσας Σχολικής Νομοθεσίας (τέρμα στον πονοκέφαλο των αποτελεσμάτων).

 • Αυτόματη εκτύπωση κάθε τύπου βεβαίωσης για μαθητές και καθηγητές.

 • Πραγματοποίηση αυτομάτων τηλεφωνικών συνδιαλέξεων στους καταχωρημένους μαθητές και καθηγητές με τη χρήση Modem.

 • Ηλεκτρονική τήρηση των Βιβλίων Πρωτοκόλλου και των Πρακτικών του Σχολείου.

 • Μηχανογραφικά απολυτήρια τελειοφοίτων.

 • Πλήρη Στατιστικά Στοιχεία, που στέλλονται στο Υπουργείο Παιδείας, όπως βγαίνουν από τον εκτυπωτή.

 • Πλήθος άλλων ενημερωτικών - βοηθητικών στοιχείων Σχολείου - Μαθητή.

 • Ωρολόγιο πρόγραμμα Σχολείου.

 • Διευθυνσιογράφο και επεξεργαστή κειμένου.

 • Παρακολούθηση πολλαπλών Σχολικών Ετών, με μόνο περιορισμό τη χωρητικότητα του δίσκου σας.

 Διατίθεται και σε multi-user έκδοση (για δίκτυα Η/Υ), με πραγματικό record locking.

 Και όλα αυτά με τη χρήση ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΟΝΟ ΠΛΗΚΤΡΩΝ του πληκτρολογίου.

Γουγούλας Νίκος
Περγάμου 45
811 00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Τηλ. 22510-20186
E-mail:  ngou@aegean.gr

Ιστορικό | Διδακτικό προσωπικό | Αρθρογραφία | Πειραματικό Βήμα

Προγράμματα | Εκδηλώσεις | Θέατρο | Μαθητές | Εργασίες Μαθητών | Η Λέσβος

Αρχική σελίδα