Συμβούλιο
Πρυτανικές Αρχές
Σύγκλητος
Επιτροπές και Συμβούλια
  Διοικητικές Υπηρεσίες
  Οργανόγραμμα
 

 

01/09/2010 - 31/08/2014

 

Πρύτανης:
Καθηγητής Πάρις Τσάρτας

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας:
Αν. Καθηγητής Νίκος Σουλακέλλης

Αντιπρύτανις Έρευνας και Στρτηγικού Σχεδιασμού:
Καθηγήτρια Αγγελική Δημητρακοπούλου

Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης:
Καθηγητής Ιωάννης Κάλλας

 
  Απολογισμοί  Πρυτανικών Αρχών 

05/09/2006 - 31/08/2010

 

Πρύτανης:
Καθηγητής  Ανδρέας Ι. Τρούμπης

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού:
Καθηγητής  Κωνσταντίνος Λ. Ζώρας

Αντιπρύτανης Φοιτητικών Θεμάτων και Εξωτερικών Υποθέσεων:
Καθηγητής  Ιωάννης Γκιάλας

Αντιπρύτανις Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης:
Καθηγήτρια  Χρυσή Βιτσιλάκη
 

01/09/2003 - 04/09/2006

 

Πρύτανης:
Καθηγητής Σωκράτης Κ. Κάτσικας

Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης:
Αν. Καθηγητής Ιωάννης Α. Σεϊμένης

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού:
Καθηγητής Νικόλαος Α. Λίτινας

Αντιπρύτανης Φοιτητικών Θεμάτων και Εξωτερικών Υποθέσεων:
Καθηγήτρια Σοφία Χ. Δασκαλοπούλου
 

01/09/2000 - 31/08/2003

 

Πρύτανης:
Καθηγητής Θεμιστοκλής Λέκκας

Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης:
Καθηγητής Σωκράτης Κάτσικας

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού:
Καθηγήτρια Μαρία Καϊλα

   

 

 

08/05/1997 - 31/08/2000

 

Πρύτανης:
Καθηγητής Θεμιστοκλής Λέκκας

Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης:
Καθηγητής Σωκράτης Κάτσικας

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού:
Καθηγήτρια Μαρία Καϊλα

   

 

 

 

14/02/1997 - 07/05/1997

 

Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής:
Στέργιος Μπαμπανάσης

   

 

 

 

08/12/1993 - 13/02/97

 

Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής:
Νίκος Κρανιδιώτης

   

 

 

 

05/08/1989 - 07/12/1993

 

Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής:
Παύλος Σακελλαρίδης

 
   

 

 

 

31/03/1984 - 04/08/1989

 

Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής:
Κώστας Μαν. Σοφούλης

 
 

 

Κορυφή Σελίδας