Συμβούλιο
Πρυτανικές Αρχές
Σύγκλητος
Επιτροπές και Συμβούλια
  Διοικητικές Υπηρεσίες
  Οργανόγραμμα
 
 
  Πρύτανης:
Καθηγητής Στέφανος Γκρίτζαλης

Στοιχεία Επικοινωνίας

e-mail: rector@aegean.gr 

Γραφείο Πρυτανείας
e-mail:
rectorate@aegean.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κτήριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη

Αναπληρώτρια Πρύτανη
Έρευνας, Ανάπτυξης, Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών:

Καθηγήτρια Αμαλία Πολυδωροπούλου
e-mail: vice-rector-rdfi@aegean.gr

Αναπληρώτρια Πρύτανη
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας:

Αν. Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Μπούνια
e-mail: vice-rector-aaqa@aegean.gr

Αναπληρωτής Πρύτανη
Διεθνών Συνεργασιών, Φοιτητικών Θεμάτων και Θεμάτων Αποφοίτων:

Αν. Καθηγητής  Σπυρίδωνας Συρόπουλος
e-mail: vice-rector-irsaa@aegean.gr

 


 

Σχετικοί Σύνδεσμοι:
  Αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη των Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου Αιγαίου
  Προηγούμενες Πρυτανικές Αρχές
  Ιστοσελίδα Συγκλήτου
  Απολογισμοί  Πρυτανικών Αρχών 
 
 

 

Κορυφή Σελίδας