ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 
Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Πρόγραμμα Σπουδών)
Τμήμα Γεωγραφίας (Πρόγραμμα Σπουδών)
Τμήμα Κοινωνιολογίας (Πρόγραμμα Σπουδών)
Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Πρόγραμμα Σπουδών)

    ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Τμήμα Περιβάλλοντος (Πρόγραμμα Σπουδών)
Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας (Πρόγραμμα Σπουδών)
  Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Πρόγραμμα Σπουδών)

    ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πρόγραμμα Σπουδών)
Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Πρόγραμμα Σπουδών)
Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Πρόγραμμα Σπουδών)

    ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 
Τμήμα Μαθηματικών
    - Εισαγωγική Κατεύθυνση Μαθηματικών (Πρόγραμμα Σπουδών)
    - Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (Πρόγραμμα Σπουδών)
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Πρόγραμμα Σπουδών)
Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Πρόγραμμα Σπουδών)

    ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Πρόγραμμα Σπουδών)
Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Πρόγραμμα Σπουδών)
Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών (Πρόγραμμα Σπουδών)


 

 
 

Κορυφή Σελίδας