Διδασκαλία Ελληνικής Γλώσσας
  Θερινά Σχολεία
Προγράμματα ανταλλαγής AIESEC
  Πειραματικά Σχολεία
  Διαπανεπιστημιακές Συνεργασίες

 

 

 

 

 

 

 

 

              Αίτηση συμμετοχής

 

  • The Shipping Trade & Transport Dpt., University of Aegean, organises a Business Executive Summer School on Shipping, Economics, Finance and Management during 18-20 June 2011 in Chios Island, Greece, prior to the International Econship 2011 Conference that is to run subsequently.

  

  • Το Τ΅ή΅α Γεωγραφίας του Πανεπιστη΅ίου Αιγαίου διοργανώνει Θερινό
    Σχολείο στην Πάρο για το διάστη΅α από 19/7 έως 30/7/2005. Αντικεί΅ενο του
    Θερινού Σχολείου για το τρέχον ακαδη΅αϊκό έτος είναι η: "Διαχείριση της
    πολιτισ΅ικής διάστασης του χώρου"

περισσότερες πληροφορίες ->

  • Θερινό Σχολείο στην "Μαθηματική Μοντελοποίηση στις Θαλάσσιες Επιστήμες", Μυτιλήνη, 4-17 Ιουλίου 2005


περισσότερες πληροφορίες ->

 

 

 

 
 

 

Κορυφή Σελίδας