Εισαγωγή Διεθνών Φοιτητών
  Φοιτητές Erasmus/Socrates
  ECTS

  Βιβλιοθήκη
  Γραφείο Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων & Διεθνών Συνεργασιών
  Φοιτητική Μέριμνα
  Γραφείο Διασύνδεσης
  Κέντρο Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας

  Πολιτιστικές Ομάδες
  Πολιτιστική Εβδομάδα
  e-Περιοδικό Φοιτητών

 

To ECTS είναι το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και αναγνώρισης διδακτικών μονάδων, δομημένο πάνω στην προτεραιότητα των φοιτητικών αναγκών. Πρόκειται για ένα σύστημα που βασίζεται στην απαιτούμενη δουλειά που καλείται να καταβάλει ένας φοιτητής προκειμένου να ανταποκριθεί στις αντικειμενικές απαιτήσεις ενός ακαδημαϊκού προγράμματος. Τα προγράμματα σπουδών στην περίπτωση αυτή αποτιμώνται με τους όρους των γνωστικών αποτελεσμάτων που προάγουν και των δεξιοτήτων που καλλιεργούν.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Γραφείου Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων και Διεθνών Συνεργασιών

 

 

 
 
Κορυφή Σελίδας