Εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο
  Εγγραφές
  Σίτιση
  Στέγαση
  Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη
  Υποτροφίες
  Στεγαστικό Επίδομα 1000 ευρώ
  Κάρτα νέων Euro<26
  Φοιτητικά Δάνεια
  Σύμβουλος Σπουδών
  Ακροατές
  Παρακολούθηση Μαθημάτων
  Πτυχιακή Εργασία
  Αξιολόγηση Φοιτητών
  Πτυχίο
  Θερινή Πρακτική Άσκηση

  Βιβλιοθήκη
  Γραφείο Erasmus / Socrates
  Φοιτητική Μέριμνα
  Γραφείο Διασύνδεσης
  Συμβουλευτικός Σταθμός
  Διδασκαλία Ελληνικής Γλώσσας

  Πολιτιστικές Ομάδες
  Πολιτιστική Εβδομάδα
  Αιγαιακός Πανεπιστημιακός Αθλητισμός
  Φοιτητικοί Σύλλογοι
  e-Περιοδικό Φοιτητών

 

Η Φοιτητική Μέριμνα ασχολείται με τις βασικές διευκολύνσεις για την εγκατάσταση και διαβίωσή. Η υπηρεσία αυτή μεριμνά για την ποιότητα διαβίωσης των φοιτητών. Κατά πάσα πιθανότητα θα την επισκέπτεστε ή θα επικοινωνείτε μ’ αυτήν συχνά για να αποκτήσετε πρόσβαση ή να ανανεώσετε το δικαίωμα πρόσβασης σε παροχές όπως το φαγητό, η στέγαση, η περίθαλψη, τα συγγράμματα και οι υποτροφίες.

Εφόσον είστε εγγεγραμμένοι, θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες και τις παροχές της Φοιτητικής Μέριμνας για την ελάχιστη διάρκεια σπουδών (δηλαδή 4 χρόνια) και για επιπλέον 2 χρόνια εφόσον δεν έχετε ολοκληρώσει τις σπουδές σας.

Επικοινωνία - Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο:

Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας - Μυτιλήνη
Λόφος Πανεπιστημίου
Κτίριο Διοίκησης
Τ.Κ.81100 Μυτιλήνη
Τηλ.: 22510-36936-36937

Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας - Χίος
Τηλ.: 22710-35025

Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας - Σάμος
Τηλ.: 22730-82028 - 82011

Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας - Ρόδος
Τηλ.: 22410-99012

Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας - Σύρος
Τηλ.: 22810-97080

Γραφείο Διανομής Βιβλίων - Μυτιλήνη
Τηλ.: 22510-36114

 

 

 
 
Κορυφή Σελίδας