"ERGAXIA"         

SOCIOLOGY OF LABOR ACADEMIC LABORATORY - SOCIOLOGY DEPT. - UNIVERSITY OF THE AEGEAN - GREECE

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τμήμα Κοινωνιολογίας , Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Γεώργιος Ο. Τσομπάνογλου    

 O Γεώργιος Οδυσσέα Τσομπάνογλου είναι μόνιμο μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου του Αιγαίου και Διευθυντής του Εργαστηρίου Κοινωνιολογίας της Εργασίας, Επαγγελμάτων με έμφαση τις νέες τεχνολογίες. Διετέλεσε Επισκέπτης Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Όσλο, το Σουηδικό Κέντρο Εργασιακής Ζωής, Στοκχόλμη και στην Οικονομική Σχολή του Λονδίνου. Είναι Μέλος του Ερευνητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Κοινωνιολογικής Ένωσης και Πρόεδρος (2002) της Επιτροπής Έρευνας Κοινωνικο-Τεχνικής-Κοινωνιολογικής Πρακτικής (Sociotechnics-Sociological Practice) αυτής στην οποία συμμετέχουν 50 καθηγητές-ερευνητές από αντίστοιχα Πανεπιστήμια από 25 χώρες. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θέματα διοίκησης/οργάνωσης εργασίας και καινοτομιών και στις σχέσεις τεχνικών και νομικών συστημάτων με τα κοινωνικά συστήματα. Έχει συν-γράψει μεταξύ άλλων το "Κράτος, κοινωνία πολιτών και εργασία: Προσεγγίσεις στην αρχή της κυβερνητικότητας" από τις εκδόσεις Gutenberg (2004) καθώς και αριθμό άρθρων με θέμα τις καινοτομίες και τη σχέση τους με την απασχόληση.  

Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ  

 

(2008)

Η ανάδυση της κοινωνικής οικονομίας, Παπαζήσης, [επιμέλεια]

(2008)

Θέματα κοινωνικής πολιτικής και πεδία εφαρμογής, University Studio Press

(2007)

Κοινωνική ανάπτυξη και κοινοτική συνοχή, Παπαζήσης, [επιμέλεια]

(2005)

Κοινωνικός αποκλεισμός και πολιτικές ενσωμάτωσης, Παπαζήσης, [επιμέλεια]

(2005)

Τεχνολογική, κοινωνική πολιτική και ανάπτυξη, Τυπωθήτω

(2004)

Κράτος, κοινωνία πολιτών και εργαξία, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

(2004)

Οικονομία και πολιτική στην σύγχρονη Ελλάδα, Διόνικος

(2003)

Παγκοσμιοποίηση και σύγχρονη κοινωνία, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνώνhttp://www.biblionet.gr/main.asp?page=showbook&bookid=127071

Tsobanoglou New Book 2011


Κοινωνική ανάπτυξη και κοινοτική συνοχή
Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις

επιμέλεια: Γεώργιος Οδ. Τσομπάνογλου
 

κείμενα: Γεώργιος Οδ. Τσομπάνογλου, Nelson Prato Barbosa, Sylvia Chant, Marta Duarte, Brian Furze, Marina Karidis, Γ. Κορρές, Luis Llambi, Λεωνίδας Α. Παπακωνσταντινίδης, Michael Reid, Madhura Swaminathan, Σταύρος Σταύρου, Francisco Velasco
επιμέλεια σειράς: Ιορδάνης Ψημμένος

Παπαζήσης, 2007      601 σελ.   ISBN 978-960-02-2165-7
 

                         

                          

Η κοινωνική ανάπτυξη, όπως και η κοινωνική προστασία, στηρίζονται σε διευθετήσεις μεταξύ των γενεών. Αυτές οφείλουν να βασισθούν σε μια μορφή αλληλεγγύης, η οποία θα στηρίζει μια δίκαιη διανομή των υποχρεώσεων των γενεών του παρόντος και του μέλλοντος. Ο χρόνος, λοιπόν, είναι μια σημαντική συνιστώσα στην έννοια της κοινωνικής προστασίας. 


Παράλληλα, η έννοια της ανάπτυξης πρέπει να έχει την διάρκεια και την βιωσιμότητα ενσωματωμένες. Η οικονομική ανάπτυξη συμπεριλαμβάνει την έννοια της ενδογενούς ανάπτυξης, η οποία στηρίζεται στην τοπική της συνιστώσα.
 


Σε τι παράγοντες πρέπει να στηριχθεί η ανάπτυξη ενός τόπου, για να επιτρέψει αυτή, στους κατοίκους και στους τοπικούς θεσμούς και τις παραδόσεις να συνεχίσουν στο χρόνο; Μια τέτοια ανάπτυξη οφείλει να είναι ριζωμένη στον Τόπο, να εκφράζει τις ιδιαιτερότητες του, την ταυτότητα, δηλαδή, της περιοχής και στους μηχανισμούς, οι οποίοι μπορούν να κρατήσουν και να ανανεώσουν τις κοινοτικο-οικονομικές δραστηριότητες σ' αυτόν.
 


Η οικονομική βιωσιμότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κοινωνική βιωσιμότητα, την ένταξη, δηλαδή και ενσωμάτωση, μέσω της εργασίας, στην κοινότητα. Ο στόχος της ισότητας και των ίσων ευκαιριών στην πρόσβαση στους πόρους και στην εργασία για τα μέλη των κοινωνικών τάξεων, και των κοινωνικών στρωμάτων, αλλά και των Όμάδων' (εδώ συμπεριλαμβάνουμε αυτούς που είναι κοινωνικά αποκλεισμένοι ή χωρίς τις αναγκαίες επαγγελματικές δεξιότητες για την αγορά εργασίας) αποτελεί ένα αντικειμενικό σκοπό, που πάντα είναι ζήτημα πολιτικής και φυσικά διαφέρει από χώρα σε χώρα.

Ο τόμος αυτός είναι μια προσπάθεια να αρθρωθεί ο λόγος για την κοινωνική ανάπτυξη και την κοινοτική συνοχή, με μια σειρά διεθνών ερευνών, που προσεγγίζουν, επίσης, τον ρόλο που διαδραματίζει το φύλο, οι γυναίκες, το κοινωνικό κεφαλαίο και η άτυπη οικονομία στον κοινωνικό μετασχηματισμό στις αναπτυσσόμενες κοινωνίες.
 

http://www.biblionet.gr/main.asp?page=showbook&bookid=127071

 

 

Visiting Fellow University of Newcastle upon Tyne, Centre of Urban and Regional Development Studies (CURDS). Newcastle: NE1-7RU, United Kingdom, Tel: (++)-191-222-5980

Email: George.Tsobanoglou@ncl.ac.uk

President, International Sociological Association, Research Committee on Sociotechnics & Sociological Practice (ISA-RC26), www.isa-sociology.org

Associate Professor University of the Aegean, Department of Sociology, Email: g.tsobanoglou@soc.aegean.gr

 

Biographical Note

Dr. George O. Tsobanoglou is an Associate Professor in the Sociology Department, University of the Aegean, Greece. He is also President of the  Research Committee on Sociotechnics and Sociological Practice, International Sociological Association (ISA-RC26), Associate Fellow, Cities and Regions, LEED, OECD, as well as Director of the Sociology of Work Laboratory, University of the Aegean, Greece.

 

Dr. George O. Tsobanoglou graduated with Honours from the Sociology Dept. (MacMaster University, Hamilton, Ont. Canada) and he completed his MA Degree in Sociology at the same Department. He received his PhD at Carleton University, Ottawa. Dr. Tsobanoglou has worked as a guest researcher at the Arbetslivscentrum, Stockholm, at the Institute of Sociology, University of Oslo and as stuff researcher at the Institute of Social Research, Oslo. Moreover, he was Visiting Academic at the London School of Economics and Carleton University, Ottawa, as well as the University Thessaloniki, the University of Thessaly, and at the Sociology Department, University of the Aegean, Mytilini where he holds the Directorship of the Sociology of Work Laboratory.  

 

Over the last 20 years, during both his academic and professional career, he has gained an in depth experience in the fields of sociology, political science in the area of European Policies and Social Innovation. His main areas of interest and specialization include globalization, poverty and Development, migrant labour in Europe, Social Policy and Social Inclusion, Social Economy and Information Society. He has also been involved in various trans-European and international projects and he has published widely in the areas of citizenship, social development, mobility, social rights, local development, social innovations, regional studies, socio-legal and civil society issues and he is interested on information society and its impact on peripheral regions.