Εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο
  Εγγραφές
  Σίτιση
  Στέγαση
  Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη
  Υποτροφίες
  Στεγαστικό Επίδομα 1000 ευρώ
  Κάρτα νέων Euro<26
  Φοιτητικά Δάνεια
  Σύμβουλος Σπουδών
  Ακροατές
  Παρακολούθηση Μαθημάτων
  Πτυχιακή Εργασία
  Αξιολόγηση Φοιτητών
  Πτυχίο
  Θερινή Πρακτική Άσκηση

  Βιβλιοθήκη
  Γραφείο Erasmus / Socrates
  Φοιτητική Μέριμνα
  Γραφείο Διασύνδεσης
  Διδασκαλία Ελληνικής Γλώσσας

  Πολιτιστικές Ομάδες
  Πολιτιστική Εβδομάδα
  Αιγαιακός Πανεπιστημιακός Αθλητισμός
  Φοιτητικοί Σύλλογοι
  e-Περιοδικό Φοιτητών

 

1. Σύμφωνα με τη Φ. 152/Β6/1504/30-5-2001 (ΦΕΚ 659 Τ. Β΄) Υπουργική Απόφαση προβλέπονται διάφορες κατηγορίες υποψηφίων για τους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις για την εισαγωγή τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση της χώρας μας. Μια απ΄ αυτές τις κατηγορίες είναι και οι Αλλογενείς - Αλλοδαποί. Για να υπαχθεί ένας υποψήφιος στην κατηγορία αυτή, πρέπει ο ίδιος και οι δύο γονείς του να μην είναι Έλληνες.

2. Οι υποψήφιοι που έχουν την παραπάνω προϋπόθεση πρέπει να υποβάλουν στο Υπουργείο Παιδείας (Δ/νση Οργ. & Διεξ. Εξετάσεων) από 1 μέχρι και 10 Αυγούστου τα σχετικά δικαιολογητικά τους και να συμπληρώσουν την αίτηση - μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου με τις Σχολές και τα Τμήματα προτίμησής τους, που χορηγείται από την υπηρεσία κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών.

3. Τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τους ίδιους τους υποψήφιους ή από άλλο εξουσιοδοτημένο απ΄ αυτούς πρόσωπο. Ο υποψήφιος κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών του πρέπει να έχει μαζί του το διαβατήριο ή την άδεια παραμονής, ώστε να αποδεικνύεται η νόμιμη παρουσία του στην Ελλάδα. Στην περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν κατατίθενται από τον ίδιο τον υποψήφιο, υποβάλλεται από το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος βρίσκεται στο εξωτερικό. Όταν ο υποψήφιος είναι στην Ελλάδα και τα δικαιολογητικά του υποβάλλονται με εξουσιοδότηση, κατατίθεται και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου ή της άδειας παραμονής για τη νόμιμη παρουσία του υποψηφίου στην Ελλάδα.

4. Τα δικαιολογητικά είναι:

α) Αίτηση - μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου (με μικρού μεγέθους φωτογραφία του υποψηφίου).

β) Τίτλος απόλυσης από λύκειο.

γ) Βεβαίωση της μέσης γενικής βαθμολογίας του απολυτηρίου του, η οποία να έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Παιδείας ή από την αρμόδια Εκπαιδευτική Αρχή της χώρας του ή από την Πρεσβεία της χώρας αυτής στην Ελλάδα. Η μέση γενική βαθμολογία πρέπει να εκφράζεται σε εικοσάβαθμη (0-20) κλίμακα, με άριστα το 20 και ελάχιστο το 0.

δ) Βεβαίωση που να δείχνει την υπηκοότητα και την καταγωγή του υποψηφίου και των γονέων του. (Να προκύπτει σαφώς ότι κανένας απ΄ αυτούς δεν έχει ελληνική καταγωγή).

ε) Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της χώρας του υποψηφίου ότι ο τίτλος σπουδών του παρέχει δικαίωμα εγγραφής σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας αυτής.

στ) Βεβαίωση του σχολείου ή της αρμόδιας διπλωματικής αρχής από την οποία να προκύπτει η χώρα, το πρόγραμμα σπουδών της οποίας ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης του υποψηφίου.

ζ)

i) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν είναι κάτοχος πτυχίου σχολής ή τμήματος της Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ελλάδας και

ii) Ο υποψήφιος δεν έχει εισαχθεί σε σχολή ή τμήμα της Ανώτατης Εκπ/σης της Ελλάδας το έτος 2002 ή προγενέστερα.

η) Η επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών μπορεί να ζητήσει από τους υποψηφίους να προσκομίσουν σε τακτή προθεσμία και επιπλέον δικαιολογητικά, εκτός των ανωτέρω, σε περίπτωση που κρίνει ότι οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι πρέπει να αποδείξουν περαιτέρω ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για την ένταξή τους στην ειδική κατηγορία.

5. Όλα τα δικαιολογητικά που εκδίδονται από ξένη υπηρεσία (σχολείο, άλλη εκπαιδευτική αρχή κ.λ.π.) πρέπει να είναι:

α) επικυρωμένα για τη γνησιότητα της υπογραφής αυτού που τα υπογράφει, από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από διπλωματική αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα με επικύρωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας και

β) μεταφρασμένα από την ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας.

Ειδικότερα, τα δικαιολογητικά που προέρχονται από ξένα σχολεία που λειτουργούν στην Ελλάδα, πρέπει να είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους και τη νομιμότητα λειτουργίας των σχολείων αυτών από τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται το ξένο σχολείο.

Δικαιολογητικά (ενδεικτικά ή πιστοποιητικά σπουδών κ.λ.π.) που έχουν εκδοθεί από τις χώρες: ΄Αγιος Μαρίνος, Ανδόρα, Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Αργεντινή, Αρμενία, Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Βενεζουέλα, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελ Σαλβαντόρ, Ελβετία, Εσθονία, Η.Π.Α., Ιαπωνία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Καζακστάν, Κολομβία, Κροατία, Κύπρος, Λέσοτο, Λετονία, Λευκορωσία, Λιβερία, Λιθουανία, Ουκρανία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μαλάουι, Μεγάλη Βρετανία, Μπαρμπάντος, Μπέλισμ, Μάλτα, Μαυρίκιος, Μεξικό, Μπαχάμες, Μποτσουάνα, Μπρουνέι-Νταρουσαλάμ, Ναμίμπια, Νέα Ζηλανδία, Νησιά Μάρσαλ, Νιούε, Νορβηγία, Νότιος Αφρική, Ολλανδία, Ουγγαρία, Παναμάς, Πορτογαλία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκ. της Μακεδονίας, Ρουμανία, Ρωσία, Σαμόα, Σαντ Κιτς και Νεβίς, Σεϋχέλλες, Σλοβενία, Σουαζιλάνδη, Σουηδία, Σουρινάμ, Τόνγκα, Τουρκία, Τρίνιντατ καί Τομπάκο, Τσεχία, Φινλανδία, Φίτζι, δε χρειάζεται να έχουν επικυρωθεί για τη γνησιότητά τους από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό, με την προϋπόθεση, όμως, ότι στα έγγραφα αυτά θα υπάρχει επισημείωση, που προβλέπουν τα άρθρα 3 και 4 της σύμβασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961, από τις αρμόδιες για το σκοπό αυτό αρχές, που σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της ίδιας Σύμβασης, υποχρεώνεται να ορίσει το κάθε συμβαλλόμενο Κράτος.

Γι΄ αυτό, οι υποψήφιοι που προσκομίζουν δικαιολογητικά από ξένη χώρα πρέπει να ζητούν από τις ξένες υπηρεσίες να βάζουν στο έγγραφο την απαιτούμενη επισημείωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δικαιολογητικά από ξένη αρχή που δε θα είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους, σύμφωνα με τα παραπάνω, δε θα γίνονται δεκτά από την επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών και οι σχετικές αιτήσεις θα απορρίπτονται.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ

1. Η επιλογή αυτών που εισάγονται στις Σχολές ή στα Τμήματα γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα τμήματα και οι σχολές που εισάγονται οι υποψήφιοι αναγράφονται στο μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου.

2. Ο υποψήφιος γράφεται στη Σχολή ή στο Τμήμα που θα επιλεγεί.

3. Ο υποψήφιος που θα εισαχθεί σε Σχολή ή Τμήμα, για να εγγραφεί πρέπει να έχει βεβαίωση των Πανεπιστημίων Αθήνας, Θεσσαλονίκης ή πιστοποιητικό τουλάχιστον 3ου επιπέδου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (Θεσ/νίκης) ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα. Αν δεν έχει τη βεβαίωση αυτή, μπορεί να κάνει την εγγραφή του τον αμέσως επόμενο χρόνο από την εισαγωγή του, αφού θα έχει αποκτήσει τη βεβαίωση αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση, ο εισαγόμενος χάνει το δικαίωμα εγγραφής του.

Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού γνώσης της ελληνικής γλώσσας στην Αθήνα γίνονται περίπου κατά τους μήνες Ιούνιο και Σεπτέμβριο στο Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθήνας (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου), ενώ στη Θεσ/κη στο σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το μήνα Ιούνιο γι΄ αυτούς που ακολουθούν το χειμερινό πρόγραμμα διδασκαλίας και το μήνα Οκτώβριο γι΄ αυτούς που ακολουθούν το εντατικό θερινό πρόγραμμα διδασκαλίας και για όσους επίσης γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξέταση ή με την ημερομηνία εξέτασης της γλώσσας οι υποψήφιοι πρέπει να απευθύνονται ένα μήνα νωρίτερα τουλάχιστον στο πανεπιστήμιο Αθήνας ή Θεσσαλονίκης, για να μην χάνουν την προθεσμία εξέτασης της γλώσσας ή να προλάβουν τυχόν αλλαγές στις ημερομηνίες εξέτασης.

Η βεβαίωση για τη γνώση της ελληνικής γλώσσας δεν απαιτείται αν ο εισαγόμενος έχει τίτλο απόλυσης από ελληνικό λύκειο.

4. Για να γραφτεί ένας υποψήφιος σε Σχολή ή Τμήμα όπου έχει επιλεγεί, πρέπει να περάσει από υγειονομική εξέταση, σύμφωνα με τον κανονισμό που ισχύει για κάθε Σχολή ή Τμήμα.

5. Οι Αλλογενείς - Αλλοδαποί που επιλέγονται στην Ανώτατη Εκπαίδευση της Ελλάδας πληρώνουν δίδακτρα, με τα οποία καλύπτεται ένα μικρό ποσοστό των δαπανών φοίτησης και των διδακτικών βιβλίων που τους χορηγούνται.

Είναι δυνατόν να γίνει απαλλαγή απ΄ την καταβολή των διδάκτρων, για φοιτητές που δε διαθέτουν επαρκείς πόρους και διακρίνονται για την επιμέλεια και την καλή τους διαγωγή.

6. Οι αλλοδαποί - αλλογενείς που δεν είναι υπήκοοι χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να γνωρίζουν ακόμα ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει αρμοδιότητα να χορηγεί άδεια παραμονής. Άδεια παραμονής χορηγείται από την αρμόδια Ελληνική Υπηρεσία (Περιφέρεια Αττικής - Γραφείο αλλοδαπών και Μετανάστευσης) μόνο σ΄ αυτούς που θα γίνουν δεκτοί στην Ανώτατη Εκπ/ση της χώρας μας και με την προϋπόθεση ότι δε συντρέχουν λόγοι που αποκλείουν τη χορήγηση της άδειας αυτής.

Διευκρινίζεται ότι με βάση την ελληνική νομοθεσία δε θα χορηγείται στο εξής άδεια παραμονής σε αλλοδαπό στην περίπτωση αλλαγής σχολής ή τμήματος για δεύτερη φορά. Αλλαγή σχολής ή τμήματος επιτρέπεται μέχρι και το αμέσως επόμενο έτος από αυτό της πρώτης εγγραφής τους στη σχολή ή το τμήμα που έχουν εισαχθεί αρχικά.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας στη διεύθυνση: http://www.ypepth.gr/el_ec_page3388.htm

 

 
 
Κορυφή Σελίδας