Εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο
  Εγγραφές
  Σίτιση
  Στέγαση
  Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη
  Υποτροφίες
  Στεγαστικό Επίδομα 1000 ευρώ
  Κάρτα νέων Euro<26
  Φοιτητικά Δάνεια
  Σύμβουλος Σπουδών
  Ακροατές
  Παρακολούθηση Μαθημάτων
  Πτυχιακή Εργασία
  Αξιολόγηση Φοιτητών
  Πτυχίο
  Θερινή Πρακτική Άσκηση
  Πρόγραμμα Κάρτας Προνομίων

  Βιβλιοθήκη
  Γραφείο Erasmus / Socrates
  Φοιτητική Μέριμνα
  Γραφείο Διασύνδεσης
  Συμβουλευτικός Σταθμός
  Διδασκαλία Ελληνικής Γλώσσας

  Πολιτιστικές Ομάδες
  Πολιτιστική Εβδομάδα
  Αιγαιακός Πανεπιστημιακός Αθλητισμός
  Φοιτητικοί Σύλλογοι
  e-Περιοδικό Φοιτητών

 

Κάθε χρόνο χιλιάδες υποψήφιοι εκδηλώνουν ενδιαφέρον για να σπουδάσουν στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τόσο Έλληνες όσο και αλλοδαποί ανακαλύπτουν τα πρωτοπόρα προγράμματα του Πανεπιστημίου και επιθυμούν να εγγραφούν στο Πανεπιστήμιο. Λόγω της μεγάλης ζήτησης για σπουδές, υπάρχει ανταγωνισμός για τη συμπλήρωση των θέσεων. Οι Έλληνες υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει έξι χρόνια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να επιτύχουν σε ανταγωνιστικές εξετάσεις που γίνονται κάθε χρόνο με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας.

 
 
Κορυφή Σελίδας