Εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο
  Εγγραφές
  Σίτιση
  Στέγαση
  Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη
  Υποτροφίες
  Στεγαστικό Επίδομα 1000 ευρώ
  Κάρτα νέων Euro<26
  Φοιτητικά Δάνεια
  Σύμβουλος Σπουδών
  Ακροατές
  Παρακολούθηση Μαθημάτων
  Πτυχιακή Εργασία
  Αξιολόγηση Φοιτητών
  Πτυχίο
  Θερινή Πρακτική Άσκηση
  Πρόγραμμα Κάρτας Προνομίων

  Βιβλιοθήκη
  Γραφείο Erasmus / Socrates
  Φοιτητική Μέριμνα
  Γραφείο Διασύνδεσης
  Συμβουλευτικός Σταθμός
  Διδασκαλία Ελληνικής Γλώσσας

  Πολιτιστικές Ομάδες
  Πολιτιστική Εβδομάδα
  Αιγαιακός Πανεπιστημιακός Αθλητισμός
  Φοιτητικοί Σύλλογοι
  e-Περιοδικό Φοιτητών

 

Ως ακροατής μπορεί να εγγραφεί οποιοσδήποτε έχει συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας του και έχει πάρει έγγραφη άδεια από έναν τουλάχιστον καθηγητή, τα μαθήματα του οποίου θέλει να παρακολουθήσει. Ως ακροατές μπορούν να παρακολουθούν μαθήματα αλλοδαποί φοιτητές, που έρχονται στην Ελλάδα για ορισμένο χρόνο παραμονής και δεν επιθυμούν να εγγραφούν ως κανονικοί φοιτητές.

 
 
Κορυφή Σελίδας