Εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο
  Εγγραφές
  Σίτιση
  Στέγαση
  Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη
  Υποτροφίες
  Στεγαστικό Επίδομα 1000 ευρώ
  Κάρτα νέων Euro<26
  Φοιτητικά Δάνεια
  Σύμβουλος Σπουδών
  Ακροατές
  Παρακολούθηση Μαθημάτων
  Πτυχιακή Εργασία
  Αξιολόγηση Φοιτητών
  Πτυχίο
  Θερινή Πρακτική ’σκηση
  ΝΕΟ Πρόγραμμα Κάρτας Προνομίων

  Βιβλιοθήκη
  e-class
  moodle
  Γραφείο Erasmus / Socrates
  Φοιτητική Μέριμνα
  Γραφείο Διασύνδεσης
  Συμβουλευτικός Σταθμός
  Διδασκαλία Ελληνικής Γλώσσας

  Πολιτιστικές Ομάδες
  Πολιτιστική Εβδομάδα
  Αιγαιακός Πανεπιστημιακός Αθλητισμός
  Φοιτητικοί Σύλλογοι
  e-Περιοδικό Φοιτητών

 

Ο αριθμός των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου αυξάνει σταδιακά με την ωρίμανση των Τμημάτων του και, σήμερα, η φοιτητική κοινότητα του Πανεπιστημίου κοντεύει τους 8000 φοιτητές.

Οι φοιτητές στις νησιωτικές Πανεπιστημιακές Μονάδες αξιοποιούν τα πλεονεκτήματα της μικρής κοινωνίας των νησιών, ενώ απολαμβάνουν τις δυνατότητες κινητικότητας που προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο με τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Ανταλλαγών (ERASMUS/SOCRATES), τα Προγράμματα της AIESEC καθώς και τα προγράμματα Youth for Europe, τα οποία προωθούν οι φοιτητικοί σύλλογοι.

 

ΝΕΟ Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

ΝΕΟ Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών

Από τη Σύρο στην υπηρεσία τoυ James Bond.....

Διεθνής διάκριση σε διαγωνισμό Animation από Έλληνα σχεδιαστή

Ανώτατο όριο φοίτησης

Υποχρεωτική Ανανέωση Εγγραφών και Δήλωση Μαθημάτων

Υποχρεωτική Ανανέωση Εγγραφών και Δήλωση Μαθημάτων

 Διάκριση φοιτητριών του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής στον Διαγωνισμό Ecotrophelia 2011

Ενημέρωση φοιτητών για τη διακοπή φοίτησης

 
 
Κορυφή Σελίδας