Ανάρτηση ανακοινώσεων
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • (22/1/2010) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

 

 

 • (14/1/2010) Πρόχειρος  διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική» του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 

 

 

 • (16/11/2009) Πρόχειρος  μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου ανάπτυξης λογισμικού για πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης (e-maritime academy) για ναυτικούς στα πλαίσια της υλοποίησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «ΝΑΜΕ» του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 

 

 

 • (12/10/2009) Προκήρυξη (και  περίληψη) του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών πληροφορικής, αναλωσίμων, επίπλων και  λοιπού εξοπλισμού για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των τμημάτων της πανεπιστημιακής μονάδας της Μυτιλήνης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • (5/6/2009) Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Υλικών Καθαριότητας για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης, του Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

 

 

 

 

 

 

 • (29/4/2009) Πρόχειρος  διαγωνισμός μίσθωσης συνεδριακού χώρου και λοιπών υπηρεσιών (εστίασης), στo πλαίσιo διοργάνωσης του 11ου Διεθνούς Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (CEST2009), κατά το διάστημα από 1ης έως και 6ης Σεπτεμβρίου 2009, στην ευρύτερη περιοχή Χανίων, Νομού Χανίων, νήσου Κρήτης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • (27/2/2009) Πρόχειρος  διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού στα πλαίσια της υλοποίησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική» του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

 • (20/2/2009) ΔΙΑΚHΡYΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ.

 

 

 • (21/1/2009) Πρόχειρος  μειοδοτικός διαγωνισμός εστίασης των συμμετεχόντων του 4ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα «Planning the Future-Learning from the Past: Contemporary Developments in Tourism, Travel & Hospitality» της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που θα πραγματοποιηθεί, στην Ρόδο, κατά το διάστημα από 3 έως και 4 Απριλίου 2009.

 

 • (16/1/2009) Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια μελανιών και τόνερ εκτυπωτών και φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη

 

 

 

 

 

 • (30/10/2008) ΔΙΑΚHΡYΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 

 • (30/10/2008) ΔΙΑΚHΡYΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009

 

 

 

 

 

 

 

 • (26/9/2008) Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, του τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας και του τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

 • (26/9/2008) Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια επίπλων (καθίσματα εργασίας) για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου δια της χρηματοδότησης του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.»

 

 

 

 

 

 

 • (22/9/2008) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4

 

 • (17/9/2008) Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια εργαστηριακού ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων του έργου «Ανάπτυξη του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων δια της χρηματοδότησης από το ΤΣΜΕΔΕ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • (8/7/2008)ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 

 • (7/7/2008)ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (DVD) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 

 • (4/7/2008)ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

 

 • (23/6/2008) ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

 

 

 • (12/6/2008) Δημοσίευση Διακήρυξης Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της ταχυμεταφοράς των επείγουσας φύσης εγγράφων, δεμάτων και λοιπών αντικειμένων του Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

 • (12/6/2008) Δημοσίευση Διακήρυξης Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού  για την προμήθεια και εκτύπωση φακέλων αλληλογραφίας, επιστολόχαρτων και λοιπού υλικού για τις ανάγκες των ακαδημαϊκών και διοικητικών μονάδων  του Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

 • (12/6/2008) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 

 • (11/6/2008) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 • (10/6/2008) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

 

 • (5/6/2008) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ «ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑ : ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ

 

 

 

 • (30/5/2008) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 

 • (23/5/2008) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

   

 • (19/5/2008) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ INTERREG IIIA /ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ»

 

 • (19/5/2008) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

 

 

 

 

Για την ανάρτηση ανακοινώσεων και προκηρύξεων
στο
Δικτυακό Τόπο του Πανεπιστημίου
Επικοινωνήστε: AegeanWebmasters@aegean.gr 

 

 

 

Κορυφή Σελίδας